پشتیبانی

کلیه خدمات و  پشتیبانی 24 ساعته صورت می پذیرد
برای ارایه خدمات بالینی دستور پزشک(نسخه ) شما یا ویزیت پزشک ما الزامیست
نکته قابل توجه این است که انجام کلیه  خدمات در منزل امکان پذیر نمی باشد اما ما برای تسهیل کار شما کلیه هماهنگی های لازم برای نوبت گیری و انتقال بیمار به مرکز و بازگرداندن ایشان به منزل را عهده دار می شویم (لازم به ذکر است که برای انجام این فعالیت ها نیاز هست که رضایت نامه ای توسط شما به مرکز ارایه شود)

مشاوران حال خیلی خوب خود را موظف میدانند که در صورت انتخاب پیکج ویژه از سوی شما کلیه پیگیری ها و ارایه خدمات را عهده دار شده مرحله به مرحله شما را در جریان اقدامات قرار دهند