ویژگی های یک همراه، مراقب  یا پرستار خوب

۱- مهارت‌های ارتباطی

۲ – ثبات احساسی

۳-همدلی و یکدلی

۴ – انعطاف‌پذیری در کار و خدمات

۵ – توجه به جزئیات و ویژگی های بیمار و بیماریش

۶ – مهارت‌های بین فردی

۷ – استقامت فیزیکی پرستار

۸ – مهارت حل مشکلات و خواسته ها ی بیمار

۹ – واکنش و پاسخ سریع به شرایط ناگهانی

10- احترام به بیمار و خانوده اش ،همچنین احترام به قواعد و قوانین موسسه

 

 

Nursing at home