مزیت همراهی با ما

امروزه یکی ازمهم‌ترین نیازهای افراد خانواده دسترسی سریع وبدون دردسربه مراکزدرمانی می‌باشد. یکی ازراههای دسترسی شبانه روزی به خدمات پزشکی ، مراکزخدمات بالینی  درمنزل می‌باشد که بهترین راه برای دسترسی به خدمات پزشکی حتی درایام تعطیل وشبانه روز می‌باشد. ویزیت پزشک درمنزل مزایای زیادی برای بیماروهمراهانش به دنبال دارد. ویزیت درمنزل عفونت‌های که ازطریق بیمارستان به فرد بیمار منتقل می‌شود را کاهش می‌دهد وهمچنین ارائه خدمات تشخیصی قبل بیمارستانی وخدمات درمانی بعدازترخیص ازبیمارستان (دوره تکمیل درمان ودوره نقاهت) را پوشش میدهد.
ارائه خدمات بالینی درمنزل باعث کاهش هزینه‌های درمانی برای بیماروهمراهانش می‌شود ونیازبه هزینه‌های اضافه برای انتقال بیمار به بیمارستان وهزینه‌های درمانی نیست همچنین این امرباعث کاهش ملاقات‌های روزانه بستگان بیمارودرنتیجه کاهش مصرف سوخت وآلودگی هوا می‌شود
همچنین همیشه برای همراهی بیمار یا سالمند به مراکز پزشکی نیاز به یک یا دو همراه وجود دارد که امروزه به دلیل مشغله زیاد افراد این تنظیم وقت ها کمی دردسر ساز است و ممکن است برای این   هماهنگی در رساندن بیمار به پزشک تعلل یا سهل انگاری شود ولی  خدمات بالینی در منزل  این دردسرها را کم تر وشرایط درمان را ساده تر وسهل الوصول تر کرده است

ویزیت رایگان پزشک مجرب  در آغاز همکاری همیاران حال خیلی خوب با شما

تشکیل و تکمیل  پرونده مراجعین به ما و امکان جمع آوری مدارک مراجعین جهت ایجاد سابقه ی بیماری

ما به منظورهمراهی با شما با بررسی جوانب مختلف کار ومشاوره صحیح  سعی بر کاهش هزینه های درمانی برای شما را در اولویت کارمان قرار داده ایم

انتخاب پرستارها و مراقبین همه بعد از انجام مصاحبه و دریافت اطلاعات از سوابق کاری و پرس وچو از کارفرمایان قبلی صورت میپزیرد

ارایه کد تخفیف به مشتریان همیشگی و خوب مان از دیگر مزایایی است که نشان میدهد ما علاوه بر ارایه خدمات خوب به همراهی با مشتریانمان می اندیشیم

بازدید بدون هماهنگی یا به در خواست مشتری و آگاه شدن از نحوه عملکرد پرسنل در حین انجام وظایفشان در محل