راه های ایجاد امید و انگیزه در برابر کرونا

  • حال خیلی خوب اسفند ماه 1398

به واقع راه های ساده بسیاری را می توان یافت که در متون مختلف از ایجاد انگیزه و نشاط در زندگی و حتی این روزها در برابر کرونا آورده شده است. اما با خواندن صرف آنها آیا ما میتوانیم انگیزه و امید خود را افزایش دهیم؟

جواب یقینا در ذهن همه شما منفی است. نمی توان. اما این نتوانستن هم قابل قبول نیست. بنابراین بایستی راه حل هایی وجود داشته باشد که بتوانیم با استفاده از آنها امید را در دل خود زنده نگه داریم. خوب خبر #خیلی_خوب اینست که چنین راه حل هایی وجود دارند. اما همچون راه حل های چند بخشی که گاهی من آنها را آبگوشتی فرض می کنم! ((چون وقتی نخواهید انگیزه کافی داشته باشید و یا ذهنتان چنان چنبره ناامیدی ها فوران کرده و حتی قادر نیستید دستان خود را بالا بیاورید این راه حل های چند بخشی که هرکدام هم عنوانی دارند و عین این مسابقات که هر کس کمتر راه حل داشته باشد برنده است بدرد بخور نخواهند بود.)) ما هم چند پیشنهاد باید بدهیم. اما سعی می کنیم پیشنهاداتمان بسادگی قابل انجام باشند.

.

حس خوب

موضوع چیست ؟

موضوع تغییر موضع ذهن شماست که در برابر واقعه ای قرار گرفته است. این تغییر موضوع همچون باد مخالف، کشتی امید های شما را منحرف نموده اما خوشبختانه شما در جایگاه ناخدای این کشتی می توانید مسیر و جهت را اصلاح کنید. البته بهتر است تا دیر نشده هرچه زودتر این کار را انجام دهید. خوب ماجرا از این قرار است؛ کاری را شروع کرده اید و در آن پیش می روید. معمولا کارها در ابتدای امر سریع پیشرفت می کنند و شما از انجام دادن و پیشبرد آن خرسند و خوشحال می شوید. اما مسئله زمانی بغرنج می شود که موانع سر راهتان سبز می شوند. کار سرعت خود را از دست می دهد و آرام تر حرکت می کند. به واقع هنوز تا مرگ کار فاصله زیادی است و تنها چیزی که لازم است این است که مشکل را پیدا کنید. اما باید بگوییم از اینجا به بعد با حل هر مشکل، مشکل بعدی هم پیدا می شود. بنابراین برای دانستن اینکه چرا امیدتان را از دست داده اید باید  بدانید پیش بینی چنین لحظاتی را نمی کردید. خوب تا آنجا که به ذهن و کار شما مربوط می شود کاری که شروع کردید در ابتدای امر حرکت خود را داشته است. بنابراین دلیلی ندارد باز هم نداشته باشد. مسئله اصلی نامفهومی آینده است. بله هیچ کس از آینده علارغم رژه طرح ها و برنامه ها خبر ندارد. می توانید برای این موضوع طرح زیرگذر دریایی بین انگلیس و فرانسه را چک کنید. که چطور برای چنین پروژه عظیمی اشتباهات محاسباتی باعت چندین برابر شدن هزینه ها شده بود. البته گفتیم اشتباهات محاسباتی ، اما شاید اشتباهی هم نبوده و موضوع اتفاقاتی بوده اند که در روند کار رخ می دادند. و باعث طولانی تر شدن زمان اجرایی برنامه شده اند.

حال باید چه کار کرد؟

انگیزه

کودکان وقتی نمی دانند چه کار باید کنند همیشه یک راه حل را امتحان می کنند. آنها نمی ایستند. ایستادن و متوقف شدن ناامیدی بیشتری را به همراه می آورد. اخبار و اطلاعات همچون بمباران واقعی بر سرتان می ریزند و شما همواره اوضاع را پیچیده تر و غیرقابل مهار تر می بینید. اما بایستی کاری بکنید. قدم اول می تواند ورزش باشد. نگفتیم بروید یک وزنه 50 کیلویی را بردارید و وزنه بزنید. با حرکات کششی شروع کنید. بالا بردن متابولیسم بدن باعث ایجاد شادی می شود. ذهن با نگرش مثبت به اوضاع نگاه می کند و تلاش می کند خود را از این وضعیت نجات دهد. قدم بعدی انجام کارهای قبلی است. شاید کارتان به مشکلی برخورده باشد که متوقف شده است. مشکل را پیدا کنید و اگر قابل حل بود که حل کنید؛ و اگر قابل حل نبود ولازم بود تا صبر کنید تا اوضاع مرتفع شود، کار دیگری را جایگزین کنید تا فرصتی که دوباره بتوانید کار خود را ادامه دهید بوجود بیاید. ایستادن باعث از بین رفتن و نابودی دستاوردهای پیشین می شود. بنابراین بهتر است به هیچوجه نایستید. ممکن است همین امر باعث خطای دیگری شود! اما بدان توجه نکنید خطا را اصلاح کنید. مانند دیواری که باید برداشته شود و در ابتدا شما یک قاشق دستتان گرفته اید. باید برگردید و ابزار بهتری را انتخاب کنید. دیدید در موردکرونا جزدر اول متن تا بدین جا چیزی نگفتیم؟ چون به اندازه کافی درباره اش شنیده اید. و حتی فکر کردیم به اندازه کافی اسمش را هم شنیده اید. بنابراین برای رهایی از چنین مرضی دو راه پیش رو دارید. یک راه ذهنی و یک راه فیزیکی. راه فیزیکی همان است که می گوید باید دستانتان را بشورید و چه و چه… اما راه ذهنی آماده سازی خودتان برای اصلاح مسیر کشتی زندگیتان است. خود را ملوانی ببینید که مسئولیت کلی اتفاق و کالا و انسان بر عهده اوست. او نمی تواند ترس را برای همیشه در دل نگه دارد. از اخبار دوری کنید و به اندازه کافی هوشیار باشید تا اگر اوضاع دوباره بهم ریخت برایش طرح و نقشه ای پیاده کنید. حال خیلی خوب را بدست آوردید، حتی اگر در ثریا باشد…

آرمین ولی پور /حال خیلی خوب

Ready To Smile?

Book an appointment