خدمات مشاوره ای

شاید امروزه در زندگی های روزمره و پر هیاهو با سرعت بالای اتفاقات و حوادث مهمترین عامل جهت حفظ سلامت جسمانی و روانی افراد یک جامعه بکارگیری خدمات مشاوره ای در زمینه های گوناگون باشد. شاید به گزاف نرفته باشیم که خدمات مشاوره ای امروزه از اهم اقدامات جهت پیشگیری پیش از دچار شدگی به انواع بیماری ها و امراض پیدا و نهان باشد. بدین منظور تیم حال خیلی خوب با دارا بودن همکاران متخصص و کارآمد در زمینه های مختلف مشاوره ای و روانشناسی کلیه خدمات این حوزه را پوشش می دهند.

این خدمات شامل
  • مشاوره فردي

  • مشاوره بین فردي

  • مشاوره تلفنی و ویدیوئی

  • مشاوره تغذیه

  • مشاوره ورزشی