خدمات مراقبتی

خدمات مراقبتی شامل کلیه خدماتی می باشد که لازم است پزشک، پرستار و یا مراقب متخصص و با تجربه بیش از چند ساعت برای نگهداری و پایش بیمار در منزل وی مقیم شود. این نوع خدمت جهت کمک رسانی به اعضا خانواده که آشنایی با نحوه مراقبت در منزل ندارند و همچنین در جهت توسعه پایدار سلامت در منزل انجام می گیرد. در بسیاری از موارد افراد خانواده به دلیل شاغل بودن و آشنایی کامل نداشتن با روند درمانی نمی توانند همراهان موثری در بهبود وضعیت بیماران باشند. از این رو تیم حال خیلی خوب با تشکیل کارگروه مراقبتی از افراد مجرب وبا  آموزش آنها، اقدام به اعزام آنان به منزل شما می نماید. تیم پشتیبانی حال خیلی خوب به جهت انجام هر چه بهتر این خدمات بصورت دائمی و تا زمان بهبودی بیمار اقدام به پیگیری وضعیت بیمار و حسن انجام وظایف همکاران خود به عهده دارد
pararstar

خدمات مراقبتی ذیل موارد زیر تعریف می گردد:
  • مراقب متخصص( آشنا به نگهداری و رسیدگی به بیماران آی سی یو و سی سی یو و یا تازه ترخیص شده)

  • مراقب همراه ( عموما این نوع از افراد تخصص درمانی ندارند و تنها می توانند به امور روزانه منزل رسیدگی و همراه سالمند باشند برای مرتفع ساختن نیازهای ضروری )

  • مراقبت کودک (مراقبین کودک حال خیلی خوب عموما شرایط همراهی و همدلی با کودک را آموزش می بینند تا کودک احساس آرامش و رشد و تعالی داشته باشد)

  • همراه در بیمارستان

کلیه مراقبتها به  صورت ساعتی ، روزانه ، شبانه ، و شبانه روزی با تعرفه مشخص بسته  به نیاز شما قابل ارایه میباشد
در بحث مراقبت های منزل مراقبین سالمند با مراقبین بیمار و کودکان کاملا متفاوت می باشند. زیرا نحوه تعامل و صبر و حوصله در ارتباط با این نوع افراد با یکدیگر تفاوت دارد.