تجهیزات پزشکی

این نوع خدمات در جهت تسهیل شرایط درمان  در منزل برای بیماران و سالمندان می باشد تا در روند بهبود و درمان این عزیزان شرایط مطلوبی حاصل آید. بدین منظور تیم حال خیلی خوب با ایجاد بستر کارشناسانه در مورد محیط زندگی این عزیزان اقدام به مشاوره و تهیه کلیه تجهیزات لازم برای آنان به صورت خرید و اجاره  می نماید.

تجهیزات شامل  کلیه وسایل پزشکی مورد نیاز قابل حمل به منزل میباشد
  • تشك مواج

  • تخت

  • ونتيلاتور

  • كپسول اكسيژن

  • اكسيژن ساز

  • پالس اكسي متر

  • مانيتور

  • فشارسنج

  • سایر تجهیزات مرتبط